De spoorvastregels

 

 1. De spoorvastregels bij onze trainingen zijn er om voor iedereen zoveel mogelijk plezier en rendement uit de trainingen te halen en om respect te tonen voor het terrein waar we te gast zijn.
 2. Iedere deelnemer wordt geacht bekend te zijn met deze spoorvastregels en respecteert deze.
 3. Wanneer je gedurende de training moet wachten tot je met een oefening aan de beurt bent, zien we graag dat je aandacht hebt voor je hond, honden niet met elkaar laat spelen en zo mogelijk de oefening van de anderen mede observeert.
 4. Wanneer de sporen gelopen worden, zijn de andere honden in de auto of buiten het terrein waar de sporen liggen.
 5. Je schrijft voor een cursus met een vooraf overeengekomen aantal trainingsdagen op vastgestelde data en tijdstippen. Wanneer je onverwacht verhinderd bent, meld je je uiterlijk om 20.00 uur per mail of telefoon af op de avond voorafgaand aan de training. Restitutie van betalingen is niet mogelijk.
 6. Zweetwerktraining “Spoorvast.nl” werkt niet met niveaugroepen. Elke hond van een groep krijgt sporen aangeboden op zijn/haar niveau. We hebben vermoedelijk dus te maken met verschillende niveaus, maar van elkaar kunnen we ook veel leren. We verwachten dan ook van elke deelnemer dat hij/zij in een training ook één of meer sporen van een collega voorjager meeloopt. Een en ander afhankelijk van de groepsgrootte. Jouw eigen hond zit dan in de auto of is toevertrouwd aan een andere voorjager.
 7. De honden dienen op de terreinen die wij gebruiken ALTIJD aangelijnd te zijn.
 8. Uitwerpselen van honden op het trainingsterrein en de parkeerplaats dienen opgeruimd te worden. Dus altijd een paar plastic zakjes bij de hand hebben.
 9. Tijdens de trainingen worden ter beschikking gestelde hesjes met logo van Zweetwerktraining “spoorvast.nl” gedragen, waardoor we als groep herkenbaar zijn.
 10. De voorjager dient WA-verzekerd te zijn.
 11. Uw hond dient minimaal 1½ uur voor aanvang van de cursus of workshop gegeten te hebben.
 12. Honden moeten de entingen gehad hebben die voor hun leeftijd gelden, inclusief Alle entingen dienen tijdig te zijn herhaald.
 13. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.
 14. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 15. Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten tijdens de training. Meldt u zich dan af!
 16. Wij gaan uit van respect voor mens en dier. Indien u meent uw hond lichamelijke correcties te moeten geven (slaan, schoppen) kan de instructeur u de toegang tot de training ontzeggen.
 17. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de voorjager zich het cursusgeld en/of de kosten van een workshop te voldoen.
 18. Deelname van een training, workshop of clinic is definitief zodra de betaling is ontvangen. De betaling dient uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de geplande datum overgemaakt te zijn op ons bankrekeningnummer.
 19. Annulering van de aanmelding van een training of workshop is kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de start van de geplande bijeenkomst. Bij annulering tot 1 week voorafgaand aan de geplande workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk.
 20. Tenslotte: het gaat ons vooral om het plezier in het zweetwerk, het werken met je hond en het verbeteren van de baas-hondrelatie.